Vaša myseľ je nástroj, ktorý môžete používať podľa svojej vôle, akokoľvek chcete. Nemyslíte si, že vaša myseľ vás ovláda, VY ovládate ju, VY ju používate a VY môžete prestať myslieť po starom. Uvedomte si, že už nie ste bezmocné obete svojich myšlienok, ale naopak ste pánom svojej mysle.

Základy pozitívneho myslenia

Ste jediný človek, ktorý môže použiť vaše schopnosti. Všetko je vo vašich rukách...

Pomôžem Vám?
Môj blog