Afirmácie

Afirmácie sú pozitívne tvrdenia, ktorými dokážeme programovať svoje myslenie a tým aj život. Sú základným nástrojom autosugescie - cieleného duševného pôsobenia na vlastné myslenie.

Ak chceme zmeniť zaužívané presvedčenia, resp. nevhodné tvrdenia, ktorými sa obmedzujeme, musíme ich nahradiť tými správnymi. Napr. „Vyzerám hrozne“ nahradiť „ Som krásna

Afirmácie musia byť  jasné a stručné, krátke, pozitívne a v prítomnom čase. Bez zbytočných výrazov, pretože mozog je nadstavený na jasné povely.

Dlhodobým a cieleným opakovaním ich mozog začne automaticky akceptovať ako novú realitu.


Afirmácie na zvýšenie sebavedomia:

  • Som krásna
  • Som štíhla
  • Dosahujem úspech vo všetkom, do čoho sa pustím
  • Mám krásne telo

 

Afirmácie na vzťahy

  • Mám krásny vzťah
  • Mám výborné vzťahy v práci
  • Priťahujem do svojho života nádherných a spokojných ľudí

 

Afirmácie na peniaze

  • Som magnet na peniaze, do svojho života ich priťahujem stále viac
  • Mám dostatok peňazí na všetko čo chcem
  • Mám výborne platenú prácu