Poznáš svoje silné stránky?

  • 2016-02-07 21:47:59
  • K. Kristová

Ak nájdeš zmysel svojho života, nájdeš sám seba

Ale ako ho nájsť? Ako žiť život v harmónii?

Istotne aj vy poznáte príbeh tento príbeh o zvieratkách, ktoré chodili do školy:

 V triede bol slimák, žabka, zajačik, srnka a mnoho iných zvieratiek. Jedného dňa prišla srnka domov šťastná, že dostala v škole jednotku. Mama sa jej pýta: A za čo si dostala jednotku?“ Srnka na to: „Vieš mami, súťažili sme v behu a ja som bola veľmi rýchla.“

Na druhý deň priniesla ďalšiu jednotku, tento krát za skákanie. Do školy chodila s radosťou, veď v behu a skákaní bola veľmi šikovná.

Na tretí deň však prišla domov s plačom, dostala päťku. Tak veľmi plakala, že ju mama  nemohla utíšiť. „Čo sa ti stalo, dieťa moje?“ – pýtala sa prekvapene matka. „ My sme dnes mali za úlohu vyliezť na strom a ja som to nedokázala. Pani učiteľka mi dala za úlohu, aby som to doma trénovala, inak ma nechá prepadnúť. Mami ako vyleziem na ten strom?..“

Tento príbeh veľmi  vystihuje náš život. Ako sa učia deti v škole? Veľa hodín trávia učením sa predmetu, ktorý im „moc nejde“.  A naopak -  predmetu, v ktorom sú výborný, nevenujú takmer žiaden čas.  A tak sa talent začína pomaly „spriemerovávať.

Ľudia trpia depresiami a nízkym sebavedomím, pretože majú pocit, že nie sú taký dobrý ako ostatní.  Miesto toho, aby sme našli a rozvíjali svoje silné stránky, neustále hľadáme na sebe chyby.

Zabudnite na svoje slabé stránky, iba sa prijmite taký aký ste. Ste jedinečný. Predstavte si, že namiesto zlepšovania svojich slabých stránok, túto energiu venujete  zlepšeniu toho, v čom ste výborný.  

 

Veď aj Jozef Króner síce bol strojár, ale jeho silná stránka bola herectvo. Ak by zostal v strojárstve, bol by možno šikovný majster, ktorý by bol známy iba vo svojom regióne. Ale tým, že začal rozvíjať svoje silné stránky, stal sa z neho uznávaný herec, ktorý hral dokonca v oskarovom filme. Vďaka svojmu úžasnému talentu rozosmial, pobavil a pomohol veľmi veľa ľuďom.

Tiež Karel Gott – vyučený elektrikár. Ak by zostal elektrikár, nikdy by nedosiahol taký obrovský úspech....

"Ak objavíme svoje talenty, úspech je istý." 

Zostávame v zamestnaniach, ktoré nás vôbec nebavia, len preto, aby sme sa uživili. A celý život nenájdeme odvahu to zmeniť.  

Ale tí, ktorí našli odvahu si dnes žijú svoj spokojný a naplnený život.

Nájdite si čas sami pre seba a zamyslite sa nad tým, v čom ste najlepší. Aké vlastnosti sú vaše najsilnejšie. A tiež, ktoré vlastnosti vám chýbajú, prípadne sú vaše slabé stránky.

Ak neviete, spýtajte sa svojej rodiny, priateľov, kolegov... aby vám dali pohľad tretej osoby na vás.

A potom sa zamerajte na to, ako by ste to vedeli uplatniť v živote ako zdroj svojho príjmu.... a takto už nikdy nebudete patriť k priemeru.

Veľa šťastia v rozvíjaní svojich silných stránok J

 

 

 

 

Akcie podobného zamerania