Hojnosť alebo nedostatok?

 • 2015-12-16 22:01:53
 • K. Kristová

Je už hojnosť a bohatstvo súčasťou vášho života?

Pritiahnúť hojnosť do života vôbec nie je ťažké. Urobte si zo zákona príťažlivosti svojho priateľa smiley

Prestanete priťahovať všetky situácie, ktoré vám len potvrdia, že nemáte peniaze, alebo čokoľvek.

Tu je zopár rád pre vás, aby ste oddnes priťahovali všetko, čo je pre vás príjemné.....

 

 • Všetko čomu venujete svoju pozornosť sa zväčšene odzrkadlí vo vašej skúseností. Preto vytrvalo rozmýšľajte nad rastom vo všetkých oblastiach. Živte v sebe pocit, že budete úspešný a bude sa vám dariť. Pretože už len pocit, že ste bohatý, vytvára bohatstvo. Dávajte si však pozor na to, aby ste aj všetkým ľuďom okolo seba priali úspech, šťastiehojnosť.

 

„ Kto druhým úprimne praje šťastie, sám dostane skutočne bohatú Božskú odmenu.“

 

 • Ak sa vaša prosba skutočne dostala do vášho podvedomia, pocítite radosťpokoj. Ak ste úzkostlivý, máte starosti alebo sa pýtate, ako , kedy, kde a akým spôsobom vaše podvedomie zareaguje – v skutočnosti nedôverujete, že sa vám to splní.

 

 • Ak sa vaše želanie a predstava dostanú do konfliktu, vždy vyhrá predstava.

 

 • Nie ste obdarený energiou a životnou silou preto, aby ste rozmýšľali nad ochoreniami, starosťami alebo trápeniami v minulosti. Radšej  venujte pozornosť dobrým veciam v živote a uvedomte si, že budúcnosť môže byť úžasná, pretože viete, že vaše harmonické myšlienky klíčia, rastú a prinesú nádherné plody ako zdravie, šťastie, naplnenosť a pokoj duše. Platí, že minulosť treba úplne vymazať a nespomínať na negatívne skúsenosti alebo traumy, ktoré sa vám v minulosti prihodili. Neustále sa tohto základného postoja pridŕžajte lebo zmenou myslenia okamžite nadstavujete výhybky pre svoj budúci osud.

 

„ Ste pánom a nie sluhom svojich myšlienok“

 

 • Veriť znamená prijať niečo ako pravdu. Skutočne bohatý ste vtedy, keď si uvedomíte svoju duševnú duchovnú silu. Keď viete, že vaše myslenie je tvorivé , a že priťahujete to, na čo myslíte, čo cítite a v čo veríte, a že sa stanete takým, akým ste chceli byť vo svojich predstavách.

 

 • V živote človeka platí to isté, čo v prírode: z pichľavého kríka nemožno obrať hrozno ani z bodliaka figy. Aj tu sa uplatňuje zákon prírody

 

 

 • Dávajte si pozor, aby ste iným nezávideli ich úspech alebo blahobyt. Máte tvorivé myslenie, a ak ste voči majetným alebo úspešným ľuďom kritickí, závistliví alebo žiarliví, ochudobňujete sami seba vo všetkých oblastiach. Čo si myslíte o iných, to nevyhnutné prenášate do svojho vlastného života.

 

 • Vďačnosť znásobuje všetko, čo nám prichádza do života. Naučte sa ďakovať za všetko, čo máte. (a nie je toho málo). Pozerajte sa vždy na svoju situáciu z pozitívnej stránky, pretože hľadanie nedostatkov ešte nikomu nič neprinieslo. 

 

 • Neustále myslenie na dlhy a pocit nedostatku peňazí, určite nie je myslenie hojnosti

 

Pravidelne a systematicky začnite myslieť na hojnosť, blahobyt, úspech a dobro v živote. Ak to urobíte, váš život sa bude vyvíjať v každom smere úspešne a priaznivo. 

 

 

Akcie podobného zamerania