Úspech a uznanie

  • 2015-10-05 22:51:53
  • K. Kristová

Veľa ľudí celý život strávi hľadaním úspechu a uznania.

Každý deň vyrážajú za týmto cieľom a večer si líhajú unavení. S odstupom času ale vidia, že napriek tomu, že úspech, o ktorom snívali dosiahli, ale ich radosť z úspechu trvá krátko. A tak hľadajú iné možnosti a tento kolobeh sa opakuje neustále. Telo je zo všetkého stresu unavené a ochorie. Tento scenár sa opakuje u viacerých ľudí. A pritom stačí tak málo. Nájsť bohatstvo  v sebe....

"Najväčším víťazstvom je nepotrebovať žiadne víťazstvo"  (John Lennon)
Vyraziť do sveta, zarobiť veľa peňazí, všetkých ohromiť a zapísať sa do dejín… Stalo sa aj vám, že ste zatúžili po niečom podobnom? Považujete niečo z toho za cieľ svojho života? Snažíte sa byť tým, čo od vás očakávajú druhí, ale to vám nepomôže dosiahnuť pocit uspokojenia. A ak nie ste spokojní, vaša myseľ logicky hovorí: „Možno treba dosiahnuť viac, mal by si pridať.“ A tak sa za tým ženiete. Spoločnosť oceňuje úspech a to vás utvrdí, že ste na správnej ceste. Akonáhle však dosiahnete, čo ste si vytýčili, nepocítite spokojnosť. Niečo vám stále chýba.
 

Ocitli ste sa v bludnom kruhu. Ale ako z toho von? Nemusíte sa ničoho zbavovať. Stačí, keď porozumiete, akú úlohu tu zohráva vaša myseľ.

 

Poznám mnoho bohatých ľudí a je mi ich naozaj veľmi ľúto. Majú všetko, no ich život je taký biedny, že nedokážem pochopiť, ako môžu byť takí slepí. Nevidia svoje nádherné vily a prekrásne záhrady? Nie sú však dostatočne vnímaví. Kvety rozkvitajú a odkvitajú, oní okolo nich každý deň prechádzajú, ale nevidia ich. Inak by im stačilo vidieť čo i len jediný kvet. Komu záleží na tom, či tá rastlina kvitne vo vašej, alebo v susedovej záhrade?

Hviezdy nie sú vaším vlastníctvom, no napriek tomu sa nimi môžete kochať. Alebo aby ste sa z nich mohli tešiť, musíte ich azda najskôr vlastniť? Ani vtáky na oblohe nie sú váš majetok a môžete sa nimi kochať.

Žiť bohatý život –v tom je celé umenie žitia. No toto bohatstvo pramení z vášho vnútorného uvedomenia. Môžete žiť veľmi biedny život, hoci navonok ste vskutku bohatí. Môžete mať na účte milióny, no žijete život pod psa.

 

Nepotrebujete byť bohatší. To, čo potrebujete, je byť vnímavejší, mať estetické cítenie, hudobný sluch a oči umelca. Potrebujete životnú víziu, prostredníctvom ktorej sa zo všetkého stane niečo významné a zmysluplné.

Pýtate sa , či by mal byť človek bohatý?

Vy ste bohatí. Dostali ste do vienka všetko, čo potrebujete. A tiež všetko, čo potrebujete na dosiahnutie svojho životného poslania.

Ak si nájdete svoje životné poslanie, budete ho robiť s láskou a radosťou a nie s pocitom, že si zaslúžite uznanie. Pocit po uznaní je len naše EGO, ktoré potrebuje pozornosť iných. Ak máte svoju myseľ a dušu v harmónii, zrazu pocítite, že EGO už nepotrebuje uznanie na to, aby ste boli spokojní.

 

Akcie podobného zamerania