Ktorí ľudia najviac ovplyvňujú váš život

  • 2015-08-27 23:10:46
  • K. Kristová

Ste priemerom piatich ľudí, s ktorými sa najčastejšie stretávate

Každý z nás má svoj „magický okruh“ ľudí, ktorí ho najviac ovplyvňujú. Sú to piati ľudia, s ktorými počas dňa najčastejšie komunikujeme. Nemusíme sa stretnúť osobne, môže to byť aj kamarát, príp. kamarátka, s ktorou si často voláme. Práve títo ľudia najlepšie ukazujú naše správanie.

Napíšte si váš magický okruh ľudí. Akí sú títo ľudia a ako vás ovplyvňujú:

  1. Vaše vzťahy sú podobné ako vzťahy týchto piatich ľudí

Teraz si k svojmu zoznamu napíšte aké majú vzťahy títo ľudia. Ak je žena vydatá a všetky jej kamarátky sú rozvedené, po čase aj jej vzťah s manželom začne mať problémy. Ak naopak majú výborné vzťahy s ľuďmi aj my sa budeme snažiť lepšie vychádzať so svojim okolím. Ich názory prijíma naša myseľ a podvedomie začne konať rovnako.

  1. Vaše správanie je veľmi podobné správaniu týchto ľudí

Ako sa títo ľudia správajú? Sú arogantní, sebeckí, drzí alebo naopak sú láskaví, priateľskí? Aj tieto vlastnosti veľmi ukazujú akí sme my sami. Ako sa hovorí: „Vrana k vrane sadá“. Ak ste milý a láskavý určite si nevyberiete do svojho okruhu ľudí, ktorí sú váš pravý opak. To čo vyžarujete – to priťahujete.

Ak sú okolo nás ľudia, ktorí nás využívajú a snažia sa nás riadiť, práve týchto ľudí si priťahujeme svojim správaním.

  1. Váš príjem je priemerným príjmom týchto piatich ľudí

Teraz si k svojmu zoznamu napíšte odhadovaný príjem týchto ľudí. Ich príjem je podobný vášmu alebo zarábajú oveľa viac ako vy? Ich myseľ na nadstavená na hojnosť alebo na chudobu? Všimnite si ako sa rozprávajú ľudia, ktorí peniaze nemajú a ako tí, ktorí sú na tom oveľa lepšie. Ak sa obklopujeme ľuďmi, ktorí nie sú finančne v pohode, presne taký bude po čase aj náš život. Nájdime si bohatších ľudí od seba, s ktorými sa budeme pravidelne rozprávať.

  1. Váš postoj k životu je podobný ako postoje vašich známych

Ak sa obklopujem neustále ľuďmi, ktorí sú negatívne naladení a zaoberajú sa len hľadaním chýb, taký postoj budem mať časom aj ja. Podobné sa priťahuje navzájom, preto ak urobíte zmenu na sebe, negatívni ľudia vás prestanú vyhľadávať.

Váš magický okruh ľudí si tvoríte sami, preto ak je medzi nimi niekto, kto vás ovplyvňuje negatívne, skúste si „doplniť“ svoj zoznam o niekoho, kto bude mať na vás veľmi pozitívny vplyv.

Keď som si zapísala zoznam 5 ľudí, s ktorými sa najčastejšie stretávam a napísala som si k nim odhadovaný príjem, bolo jasné, prečo zarábam tak málo. A tak som začala vedome hľadať ľudí, ktorí majú vyšší príjem a rozprávala som sa s nimi. Títo ľudia premýšľajú inak, majú iné záujmy a samozrejme sú nadstavení na hojnosť. (Ak vo svojom okolí nemáte takého človeka, prečítajte si životopisy bohatých a vplyvných ľudí. Z takých kníh veľmi rýchlo pocítite ako premýšľajú títo ľudia)

 

Akcie podobného zamerania