Duchovné príčiny chorôb I. časť

  • 2015-10-24 22:38:57
  • K. Kristová

Je zdravie odrazom našich myšlienok? Choroba alebo úraz v našom živote nie je žiadna náhoda.

Je to náš učiteľ, ktorý nám ukazuje, že niečo robíme nesprávne. Tu je prvá časť zoznamu duchovných príčin chorôb. Pod každou chorobou nájdete možnú príčinu. Pozitívne afirmácie treba opakovať niekoľkokrát denne počas 21 dní. Verím tomu, že aj vám to pomôže na ceste uzdravenia:

Absces – vred
Nepríjemné myšlienky o krivdách, urážkach a pomste.
Pozitívne tvrdenie: Dovoľujem svojim myšlienkam, aby sa oslobodili.

Afty
Nevyslovené jedovaté slová a obviňovanie.
Pozitívne tvrdenie: Vo svojom láskyplnom svete vytváram len a len radostné zážitky.

AIDS
Zavrhnutie seba samého, sexuálna vina, zakorenené presvedčenie, že nemám žiadnu hodnotu.
Pozitívne tvrdenie: Som dokonalým stelesnením života, ktoré pochádza od Boha. Teším sa zo svojej sexuality a z toho, čím som, mám sa rád.

Akné
Odmietanie seba samého a odpor voči sebe.
Pozitívne tvrdenie: Som stelesnenie života, ktorý pochádza od Boha. Teším sa zo svojej sexuality a z toho, akým som úžasným človekom, mám sa rád.

Alergia
Na koho sme alergickí? Sebaodmietanie.
Pozitívne tvrdenie: Svet je bezpečný a priateľský. Som v bezpečí, som uzmierený so životom.

Alkoholizmus
Pocit márnosti, viny a neschopnosti, zavrhovanie seba samého a tzv. hádzanie flinty do žita.
Pozitívne tvrdenie: Žijem v prítomnosti, každý okamih je nový a vážim si sám seba, mám sa rád a som so sebou spokojný.

Alzheimerova choroba
Túžba opustiť túto planétu a neschopnosť prijímať život aký je.
Pozitívne tvrdenie: Všetko prebieha v správnej chvíli, v správnom čase a priestore. Boh koná vždy správne.

Anémia (chudokrvnosť)
Nerozhodné a polovičaté postoje, málo radosti a strach zo života, pocit, že nemám žiadnu hodnotu.
Pozitívne tvrdenie: Môžem sa naplno tešiť zo života, je to bezpečné a mám rád život.

Angína
Strach a potláčané emócie a tvorivosť.
Pozitívne tvrdenie: Moje dobro prúdi bez prekážok. Vyjadrujem myšlienky pochádzajúce od Boha a som uzmierený.

Apatia
Vzdorovanie citom a umŕtvovanie seba samého, strach.
Pozitívne tvrdenie: City sú bezpečné, otváram a teším sa zo života.

Artérioskleróza
Vzdor, napätie, zaťatá úzkoprsosť, odmietanie dobra.
Pozitívne tvrdenie: Úplne sa otváram životu a radosti. Na svet pozerám s láskou.

Artritické prsty
Túžba trestať, pocit previnenia a diskriminácie.
Pozitívne tvrdenie: Na svet hľadím s láskou a pochopením. Všetky zážitky vystavujem lúčom lásky.

Astma priedušková
Potláčanie vlastných emócií, “dusivá láska”, neschopnosť dýchať sám za seba, potláčaný plač a pocit previnenia za to, čo sa odohráva v mojom blízkom okolí.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné niesť zodpovednosť za svoj život. Som ochotný byť slobodným.

Astma, detská
Strach zo života.
Pozitívne tvrdenie: Toto dieťa je v bezpečí a je obklopené láskou a starostlivosťou.

Bedrá
Nesú telo v dokonalej rovnováhe a stimulujú pohyb vpred. Strach postupovať dopredu na základe dôležitých rozhodnutí, bezcieľnosť.
Pozitívne tvrdenie: Teším sa z každého dňa, som v dokonalej rovnováhe a v každom veku postupujem ľahko a s radosťou dopredu.

Besnota
Zúrivosť, presvedčenie, že odpoveďou na všetko je násilie.
Pozitívne tvrdenie: Vo mne aj v mojom okolí vládne pokoj a mier.

Bolesti  (akútne)
Túžba po láske a bezpečí.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný, mám rád ľudí a oni majú radi mňa.

Bolesti  (chronické) 
Obviňovanie a vina si vždy hľadá trest.
Pozitívne tvrdenie: S láskou sa zbavujem minulosti, som slobodný a „oni“ tiež, v mojom srdci je teraz všetko v poriadku.

Bradavica
Vyjadrenie nenávisti, presvedčenie, že som škaredý.
Pozitívne tvrdenie: Úplne vyjadrujem lásku a krásu života.

Bradavica na chodidle
Zloba ako podstata chápania života, rastúce obavy z budúcnosti.
Pozitívne tvrdenie: Prirodzene a sebaisto kráčam vpred a dôverujem životu, oddávam sa toku života.

Bronchitída
Rozjatrené rodinné prostredie, hádky a krik alebo dusivé ticho.
Pozitívne tvrdenie: Vyhlasujem pokoj a harmóniu v sebe i vo svojom okolí, všetko je v poriadku.

Celulitída
Lipnutie na neúspechoch z minulosti a neschopnosť vyrovnať sa s krivdami z útleho detstva a ťažkosti pri pohybe vpred, strach vybrať si vlastný smer.
Pozitívne tvrdenie: Odpúšťam si, odpúšťam všetkým a odpúšťam všetkému minulému.Som slobodný.

Cukrovka
Túžba po tom, čo by bolo bývalo, keby bolo bývalo a sústavná potreba ovládať iných. Nesmierny smútok, zaťatosť.
Pozitívne tvrdenie: Tento okamih je plný radosti, rád si osladím život.

Cystická fibróza
Utkvelá predstava, že od života sa nedá očakávať nič dobré, sebaľútosť.
Pozitívne tvrdenie: Život ma má rád, mám rád život a prijímam ho naplno a slobodne.

Cysty
Spomienky na minulé bolestivé zážitky, neschopnosť odpustiť staré krivdy, falošný, nesprávny rast.
Pozitívne tvrdenie: Som rozhodný myslieť iba na krásne veci a mám sa rád.

Čeľusť
Zloba, hnev, túžba po pomste.
Pozitívne tvrdenie: Som rozhodný zmeniť spôsob uvažovania, ktorý mi privodil tento stav. Mám sa rád a som so sebou spokojný, som v bezpečí.

Členok
Predstavuje pohyblivosť a smer.
Pozitívne tvrdenie: Ľahko sa pohybujem vpred životom.

Črevá
Miesto, kde sa telo zbavuje toxínov.
Pozitívne tvrdenie: Ľahko sa zbavujem všetkého, čo nepotrebujem.

Dermatomykóza  (kožná pleseň)
Sklamanie z toho, že ma okolie neprijíma a neschopnosť postupovať prirodzene vpred.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný, môžem sám sebe dovoliť ísť vpred a môj pohyb je bezpečný.

Dna (ochorenie kĺbov´)
Potreba dominovať, byť nadradený, netrpezlivosť a hnev.
Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí. Som uzmierený so sebou i s ostatnými.

Duševná choroba
Útek od rodiny, únik pred skutočnosťou, uzavretie sa do seba, násilné odtrhnutie od života.
Pozitívne tvrdenie: Táto myseľ pozná svoju pravú totožnosť, je vyjadrením Božej tvorivosti.

Dutiny
Alergia na konkrétnu osobu, na niekoho blízkeho.
Pozitívne tvrdenie: Vždy ma napĺňa a obklopuje pokoj a harmónia. Všetko je v poriadku.

Dýchacie problémy
Strach alebo odmietanie naplno prijímať život. Pocit, že nemám právo zaberať priestor či dokonca vôbec existovať.
Pozitívne tvrdenie: Mojím prirodzeným právom je žiť naplno a slobodne. Zaslúžim si lásku a chcem žiť naplno.

Dýchavičnosť
Strach a nedôvera v beh života, ustrnutie v detstve.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné vyrásť a stať sa dospelým, svet je bezpečný a som v bezpečí.

Ekzém
Vnútorné protiklady, “psychická vyrážka”.
Pozitívne tvrdenie: Vo mne a v mojom okolí je harmónia, pokoj, láska a radosť.

Endokrinné žľazy
Zlé rozmiestnenie myšlienok podporujúcich rozhodnosť a aktivitu.
Pozitívne tvrdenie: Boh mi poskytuje všetky potrebné myšlienky. Som aktívny, práve teraz, v tomto okamihu postupujem vpred.

Epilepsia
Pocit prenasledovania, zavrhovanie života a obrovský vnútorný boj, násilie proti sebe.
Pozitívne tvrdenie: Som ochotný vidieť život ako večný a naplnený radosťou, mám radosť zo života.

Fistula
Strach, prekážka v procese zbavovania sa už nepotrebných vecí zo života.
Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí, bezvýhradne verím v tok života, život je tu pre mňa.

Frigidita
Strach, neprijímanie sexuálnej rozkoše a presvedčenie, že sex je niečo zlé, necitliví partneri.
Pozitívne tvrdenie: Mať radosť zo svojho tela je bezpečné a teším sa, že som žena.

Gastritída
Dlho trvajúca neistota a pocit, že zlý osud ma neminie.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný, som v bezpečí.

Genitálie
Predstavujú ženský a mužský princíp.
Problémy: Obava, že nemám žiadnu hodnotu.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť sám sebou, teším sa zo života, som dokonalý taký, aký som, mám sa rád a som so sebou spokojný.

Grganie
Príliš rýchle hltanie života.
Pozitívne tvrdenie: Na všetko, čo potrebujem urobiť, mám čas aj priestor.

Hemoroidy
Strach z termínov, zloba z minulosti, strach zbaviť sa bremena z minulosti.
Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa všetkého, čo nie je láska, na všetko, čo chcem urobiť mám dostatok času a priestoru.

Hluchota
Odmietanie, tvrdohlavosť, izolácia, čo nechceme počuť.
Pozitívne tvrdenie: Počúvam Boha a teším sa zo všetkého, čo môžem počuť, som súčasťou vesmíru.

Hnačka
Strach a odmietanie, útek pred niekým alebo niečím.
Pozitívne tvrdenie: Prijímam, asimilujem a vylučujem sa úplne normálne, som uzmierený so životom.

Hnisavá angína
Silné presvedčenie, že nemôžem požiadať o to, čo potrebujem.
Pozitívne tvrdenie: Mojím prirodzeným právom je uspokojiť všetky svoje potreby, s láskou a spontánne žiadam o všetko, čo chcem.

Horúčky
Zloba, rozhorčenie.
Pozitívne tvrdenie: Som spokojným a vyrovnaným stelesnením harmónie a lásky.

Hypofýza
Sídlo sebaovládania.
Pozitívne tvrdenie: Moja myseľ a moje telo sú v dokonalej rovnováhe, ovládam svoje myšlienky.

Hypoglykémia
Únava, vyčerpanosť, život je pre mňa príliš ťažkým bremenom.
Pozitívne tvrdenie: Som ochotný urobiť svoj život svetlým, ľahkým a plným radosti.

Chodidlá
Predstavujú chápanie seba samého, života, ostatných, tiež strach z budúcnosti a z ustrnutia na mieste.
Pozitívne tvrdenie: Všetkému jasne rozumiem, som ochotný meniť sa zároveň s časom, som v bezpečí a prirodzene kráčam vpred.

Cholesterol
Upchaté priechody radosti, strach prijímať radosť.
Pozitívne tvrdenie: Som ochotný mať rád život, radosť vo mne voľne prúdi a prijímať je bezpečné.

Chrápanie
Tvrdohlavé odmietanie zbaviť sa starých psychických návykov.
Pozitívne tvrdenie: Vypúšťam z mysle všetko, čo nie je láska a radosť, smerujem od minulosti ku všetkému novému, sviežemu a vitálnemu.

Chrbtica
Predstavuje životnú oporu.
Pozitívne tvrdenie: Viem, že mi je vždy oporou.

Chrbtica (bedrová)
Vina, ustrnutie v problémoch minulosti, túžba mať od všetkého pokoj.
Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa minulosti, som slobodný, aby som mohol s láskou v srdci postupovať vpred.

Chrbtica (hrudná )
Nedostatok citovej opory, pocit, že ma nikto nemá rád, potláčanie prejavov lásky.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný, život ma má rád a je mi oporou.

Chrbtica (krížová, kostrč)
Strach z peňazí, nedostatok finančnej podpory.
Pozitívne tvrdenie: Verím v chod života, všetko čo potrebujem, vždy dostanem, som v bezpečí.

Chrbtica (krčná)
Odmietanie vidieť druhú stranu problému, tvrdošijnosť a nepružnosť.
Pozitívne tvrdenie: Pružne a ľahko vidím všetky stránky problému, veci sa dajú robiť nekonečným množstvom spôsobov, som v bezpečí.

Chrbtica (zakrivená)
Strach a snaha lipnúť na starých myšlienkach, nedôvera v život, nedostatok mravnej čistoty.
Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa všetkého strachu, verím v správny chod života a viem, že život je tu pre mňa. S láskou stojím rovno a vzpriamene.

Chrípka
Reakcia na všeobecnú  negativitu a na negatívne presvedčenia, strach.
Pozitívne tvrdenie: Som mimo dosahu spoločenských predsudkov, nepodlieham žiadnym vplyvom.

Chronické choroby
Odmietanie zmien, strach z budúcnosti, pocit neistoty.
Pozitívne tvrdenie: Som ochotný rásť a meniť sa, vytváram si bezpečnú budúcnosť.

Chuť do jedla (nadmerná)
Strach, potreba ochrany, odmietanie citov.
Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí a to, čo cítim, je bezpečné, normálne a prijateľné.

Impotencia
Sexuálny tlak, napätie, vina, spoločenské predsudky, nevraživosť voči bývalému partnerovi, strach z matky.
Pozitívne tvrdenie: S radosťou a spontánne nechávam pôsobiť silu svojho pohlavného princípu.

Infarkt
Vypudenie každej radosti z tela kvôli peniazom, postaveniu, funkcii a pod.
Pozitívne tvrdenie: Vraciam svojmu srdcu radosť. Všetkému vyjadrujem lásku.

Infekcia
Podráždenosť, hnev, rozladenosť.
Pozitívne tvrdenie: Som rozhodný žiť v pokoji a harmónii. Tým, že sa o seba starám, starám sa aj o svojich blížnych.  Som k sebe láskavý a pozorný.

Ischias (zápal sedacieho nervu)
Pokrytectvo, strach z peňazí a budúcnosti.
Pozitívne tvrdenie: Ustavične smerujem k svojmu vyššiemu dobru. Moje dobro je všade a vo všetkom.

 

 

                                                                              Zdroj: Louise Hay – Miluj svoj život

Akcie podobného zamerania