Duchovné príčiny chorôb 3. časť

  • 2015-11-07 20:25:21
  • K. Kristová

tretia časť duchovných príčin chorôb podľa Louise Hay:

 

Páchnuci dych
Zloba a pomstychtivé myšlienky, skazené, zahnivajúce myslenie, špinavé ohováranie.
Pozitívne tvrdenie: Hovorím vľúdne a láskavo, vydychujem iba dobro.

Páchnucí pot
Strach z ostatných, odpor voči sebe samému.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád, som so sebou spokojný, som v bezpečí.

Pálenie záhy
Strach, strach, strach, zvieravý strach.
Pozitívne tvrdenie: Dýcham zhlboka a slobodne. Som v bezpečí, verím v dokonalý chod života.

Pankreas (zápal )
Predstavuje sladkosť života.
Pozitívne tvrdenie: Mám sladký život.

Paradentóza
Hnev na vlastnú nerozhodnosť, od slov ďaleko k činom.
Pozitívne tvrdenie: Som so sebou spokojný, vždy sa rozhodujem správne.

Paralýza (ochrnutie)
Hrôza, útek pred niekým alebo pred určitou situáciou, odpor.
Pozitívne tvrdenie: Som zjednotený so životom, som v bezpečí, s prehľadom zvládam všetky situácie.

Parkinsonova choroba
Intenzívna potreba všetkých a všetko ovládať.
Pozitívne tvrdenie: Uvoľňujem sa, lebo viem, že som v bezpečí, život je tu pre mňa, verím v chod života.

Pásomnica
Silné presvedčenie, že som iba obeťou druhých, pocit, že som nečistý, bezmocnosť nad postojmi ostatných.
Pozitívne tvrdenie: Moje okolie je odrazom dobrých pocitov, ktoré zo seba mám. Mám sa rád a schvaľujem všetko to, čím som.

Pečeň
Sídlo hnevu a primitívnych emócií.
Pozitívne tvrdenie: Poznám iba lásku, pokoj a radosť.

Problémy s pečeňou 
Neustále ťažkosti a nadávky, pocit, že ste zlí, ustavičnou kritikou iba klamete sami seba.
Pozitívne tvrdenie: Hľadám lásku a nachádzam ju všade a vo všetkom.

Peptický vred 
Úzkostlivá snaha zavďačiť sa všetkým, presvedčenie, že nestojím za nič.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som dokonalý.

Plač
Slzy sú riekou života, tečú od radosti aj od žiaľu a strachu.
Pozitívne tvrdenie: Som úplne uzmierený so svojimi emóciami, mám sa rád a som so sebou spokojný.

Platničky
Nerozhodnosť, pocit, že v živote nemám nikajú oporu.
Pozitívne tvrdenie: Život podporuje všetky moje myšlienky a preto sa mám rád, som so sebou spokojný a v mojom svete je všetko v poriadku.

Plynatosť
Zvieravé pocity, strach, nestrávené myšlienky.
Pozitívne tvrdenie: Som uvoľnený, dovoľujem životu, aby vo mne voľne plynul.

Pľúca
Schopnosť prijímať život.
Pozitívne tvrdenie: Prijímam život v dokonalej rovnováhe.

Pľuzgiere
Odpor, nedostatok citovej ochrany.
Pozitívne tvrdenie: Ľahko sa prispôsobujem životu a každej novej skúsenosti.

Pohlavné choroby
Sexuálna vina, potreba trestu a presvedčenie, že genitálie sú hriešne a nečisté. Zneužívanie druhých.
Pozitívne tvrdenie: Láskyplne a radostne prijímam svoju sexualitu a jej vyjadrenie. Prijímam iba myšlienky, ktoré ma podporujú a robia mi dobre.

Pomliaždeniny
Drobné životné problémy, trestanie seba samého.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a láskyplne sa o seba starám, správam sa k sebe láskavo a nežne. Všetko je v poriadku.

Pomočovanie (detí)
Strach z rodiča, väčšinou otca.
Pozitívne tvrdenie: Pozerám sa na toto dieťa s láskou, súcitom a pochopením. Všetko je v poriadku.

Popáleniny
Zloba, hnev, podráždenosť.
Pozitívne tvrdenie: V sebe i okolo seba vytváram iba pokoj a harmóniu, zaslúžim si, aby mi bolo dobre.

Potrat
Strach z budúcnosti, nesprávna voľba času.
Pozitívne tvrdenie: Boh v mojom živote vždy určí pravú chvíľu, mám sa rada a som so sebou spokojná.

Predmenštruačný syndróm
Podliehanie zmäteným a zavadzajúcim názorom a vonkajším vplyvom, zavrhovanie ženskosti.
Pozitívne tvrdenie: Som úplne zodpovedná za svoju myseľ a svoj život, som silná a energická. Každučká časťmôjho tela vynikajúco pracuje, mám sa rada.

Prostata
Predstavuje mužský princíp.
Pozitívne tvrdenie: Prijímam svoju mužskosť a radujem sa z nej.

Problémy s prostatou
Psychické obavy oslabujúce potenciu, sexuálny tlak a vina, presvedčenie, že človek musí zostarnúť, kapitulácia.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád, som so sebou spokojný. Prijímam svoju vlastnú silu a som naveky mladý duchom.

Prsia
Predstavujú materinskú lásku, starostlivosť a výživu.
Pozitívne tvrdenie: Prijímam a dávam výživu v dokonalej rovnováhe.

Prsia – uzliny, cysty, nádory v prsiach
Prehnaná starostlivosť, panovačnosť, prekážky druhým v raste.
Pozitívne tvrdenie: Môžem byť sama sebou a dávam ostatným voľnosť, aby boli tými, kým sú, pre všetkých z nás je bezpečné dospieť a vyrásť.

Prsty
Predstavujú detaily života.
Malíček – symbolizuje rodinu a predstieranie.
Pozitívne tvrdenie: Cítim sa dobre v rodine a živote.
Na nohách – symbolizujú detaily budúcnosti.
Pozitívne tvrdenie: Všetky detaily sa vyriešia samy.
Palec – predstavuje intelekt a obavy.
Pozitívne tvrdenie: Moja myseľ je uzmierená.
Prostredník – predstavuje hnev a sexualitu.
Pozitívne tvrdenie: Je príjemné byť mužom/ ženou.
Ukazovák – predstavuje ego a strach.
Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí.

Rakovina
Veľká krivda, dlhodobý odpor a nenávisť, skryté tajomstvo alebo zármutok, ktorým sa človek dlhodobe vnútorne stravuje. Tajená nenávisť a pocit, že nič nemá zmysel.
Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa celej svojej minulosti a s láskou jej odpúšťam. Som ochotný naplniť svoj život radosťou, mám sa rád a som so sebou spokojný.

Reumatická artritída
Kritika autority a pocit, že ma niekto prenasleduje a týra.
Pozitívne tvrdenie: Moja osoba je mojou jedinou autoritou, mám sa rád a život je dobrý.

Reumatizmus 
Pocit diskriminácie, nedostatok lásky, chronická zatrpknutosť, odpor a nenávisť.
Pozitívne tvrdenie: Svoje zážitky si vytváram sám, moje životné skúsenosti sú čoraz príjemnejšie, pretože mám rád seba aj ostatných a som so sebou i s nimi spokojný.

Roztrúsená skleróza
Zaťatosť, neprístupnosť, neoblomnosť, nepružnosť a strach.
Pozitívne tvrdenie: Vyberám si láskyplné a radostné myšlienky a vytváram si tak láskyplný a radostný svet. Som v bezpečí, som slobodný.

Ruky
Všemožné spôsoby, ako narábať so skúsenosťami, držanie a manipulácia, zovretie a povolenie, pohladkanie, štipnutie, stisk, hmat.
Pozitívne tvrdenie: Ľahko, radostne a láskyplne využívam všetky svoje skúsenosti.

Semenníky
Predstavujú mužský princíp.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť mužom.

Senilita
Návrat do bezpečia detstva, vyžadovanie starostlivosti a pozornosti, spôsob ovládania blížnych, únik.
Pozitívne tvrdenie: Božia ochrana, bezpečnosť, pokoj, kozmická inteligencia pôsobí na každej úrovni života.

Sklerodermia
Pocit neistoty a zraniteľnosti, pocit, že ostatní ma ohrozujú a dráždia, vytváranie vlastnej obrany.
Pozitívne tvrdenie: Boh ma vždy ochraňuje, všetko, čo robím, je v poriadku, prináša mi to lásku, ktorú s radosťou a potešením prijímam.

Skolióza
Vláčenie bremien života, bezmocnosť a beznádej.
Pozitívne tvrdenie: Stojím vzpriamene a slobodne, mám sa rád, môj život je zo dňa na deň lepší a radostnejší.

Slezina
Posadnutosť, utkvelé predstavy, nutkavé myšlienky.
Pozitívne tvrdenie: Verím, že život je tu pre mňa, som v bezpečí, všetko je v poriadku.

Srdce
Predstavuje centrum lásky a bezpečia.
Pozitívne tvrdenie: Moje srdce tlčie v rytme lásky.

Srdcové ťažkosti
Dlhotrvajúce citové problémy, málo radosti, zaťatosť v srdci, presvedčenie, že treba žiť v napätí a strese.
Pozitívne tvrdenie: Radosť, radosť, radosť, s láskou nechávam radosť plynúť celou svojou mysľou, telom a všetkými svojimi zážitkami.

Starnutie
Spoločenské predsudky, staré myslenie, strach byť sám sebou, zavrhovanie prítomnosti.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný v každom veku. Každý okamih života je dokonalý.

Strata pamäti
Útek pred životom, strach, neschopnosť ujímať sa svojich práv.
Pozitívne tvrdenie: Inteligencia, odvaha a sebaúcta sú všadeprítomné. Je bezpečné žiť.

Strata rovnováhy
Roztrieštené myslenie, nevyrovnanosť.
Pozitívne tvrdenie: Bezpečne nachádzam svoj stred, prijímam dokonalosť svojho života. Všetko je v poriadku.

Strnulosť
Strnulé, rigidné myslenie.
Pozitívne tvrdenie: Môžem uvažovať pružne, lebo som v úplnom bezpečí.

Struma
Nenávisť prameniaca z pocitu ublíženia a porážky, obeť, pocit premárneného života, nenaplnenie.
Pozitívne tvrdenie: Svoj život ovládam iba ja, môžem byť sám sebou.

Stuhnutie šije
Neústupčivá tvrdohlavosť.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné poznať názory iných.

Svalová dystrofia
Obrovský strach, nesmierna túžba ovládať všetko a všetkých, naliehavá potreba bezpečia, strata viery a dôvery.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť živý, byť sám sebou. Som dostatočne dobrý taký, aký som, verím si.

Svrbenie
Túžby a želania, ktoré sú človeku proti vôli, nespokojnosť, výčitky svedomia, nutkanie odísť alebo utiecť.
Pozitívne tvrdenie: Je mi dobre tam, kde som, prijímam to, čo mi prospieva, lebo viem, že všetky moje túžby a potreby sa naplnia.

Šedivenie vlasov (predčasné)
Stres, presvedčenie, že je nevyhnutné žiť pod neustálym tlakom a v napätí.
Pozitívne tvrdenie: Som harmonický, som silný a schopný.

Štítna žľaza
Poníženie, pocit, že nikdy sa nedostanem k tomu, čo chcem robiť.
Pozitívne tvrdenie: Prenášam sa ponad hranice svojich obmedzení. Teraz sa môžem vyjadrovať slobodne a tvorivo.

Štítna žľaza – hyperfunkcia (zvýšená činnosť štítnej žľazy)
Mimoriadne sklamanie, že nie som schopný robiť to, čo chcem. Uspokojovanie druhých, nie seba.
Pozitívne tvrdenie: Vraciam svoju silu tam, kam patrí, robím svoje vlastné rozhodnutia, uspokojujem svoje vlastné túžby a potreby.

Tetanus
Potreba zbaviť sa zlostných, trýznivých myšlienok.
Pozitívne tvrdenie: Dovoľujem láske vo svojom srdci, aby ma celého umyla a očistila a aby zahojila celé moje telo a všetky moje city.

Trombóza
Pocit osamelosti a strachu, pocit, že nemám žiadnu hodnotu, že nerobím dosť, že nikdy nevládzem.
Pozitívne tvrdenie: Splývam so životom, vesmír ma bezvýhradne podporuje, všetko je v poriadku.

Tuberkulóza
Sebectvo a panovačnosť, kruté myšlienky odplata.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád, som so sebou spokojný. Vytváram si tak pokojný svet plný radosti.

Tuk
Predstavuje ochranu, precitlivelosť.
Pozitívne tvrdenie: Ochraňuje ma Božia láska, som vždy v bezpečí.

Tvár
Predstavuje to, čo ukazujem svetu.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť sám sebou, vyjadrujem, kto som.

Únava
Odpor, nuda, málo lásky k tomu, čo robím.
Pozitívne tvrdenie: Som plný energie a nadšenia zo života.

Ureteritída (zápal močovodu)
Hnev, väčšinou na opačné pohlavie alebo na partnera, obviňovanie ostatných.
Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa návyku vo svojom vedomí, ktorý spôsobil tento stav, som ochotný zmaniť sa, mám sa rád a som so sebou spokojný.

Ústa
Predstavujú prijímanie výživy a vnímanie nových myšlienok.
Pozitívne tvrdenie: Žijem z lásky.

Ústa ( problémy s ústami)
Skostnatené názory, neprístupná myseľ, neschopnosť hlásať nové myšlienky.
Pozitívne tvrdenie: Vítam nové myšlienky a pojmy a pripravujem sa na proces trávenia a asimilácie.

Uši
Predstavujú schopnosť počuť.
Pozitívne tvrdenie: Počúvam s láskou.

Uši  (bolesti)
Zloba, odmietanie počúvať, prílišný rozruch a zmätok, hádky rodičov.
Pozitívne tvrdenie: Obklopuje ma harmónia, s láskou počúvam všetko ddobré a príjemné, som stredobodom lásky.

Úzkosť
Nedôvera v prirodzený chod života.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som so sebou spokojný. Verím v chod života, som v bezpečí.

Vaječníky
Predstavujú stvorenie aj tvorivosť.
Pozitívne tvrdenie: Som vyvážená vo svojej tvorivosti.

Vitiligo
Pocit, že som úplne mimo hry, nezapadám do nijakého spoločenstva.
Pozitívne tvrdenie: Som v samotnom strede života, som spojený s láskou.

Vredy ( žalúdočné)
Silné presvedčenie, že nemáte žiadnu hodnotu, čo vás zožiera?
Pozitívne tvrdenie: Som spokojný sám so sebou, mám sa rád a všetko je v poriadku.

Vrodené chyby
Karmické, vybrali ste si takto prísť na svet, rodičov si vyberáme sami.
Pozitívne tvrdenie: Pre môj rast je vhodná každá skúsenosť, som uzmierený s tým, kde som.

Vypadávanie vlasov
Napätie, snaha všetko ovládať, nedôvera v chod života.
Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí, verím v chod života.

Vyrážky
Prekypujúca, kvasiaca zloba.
Pozitívne tvrdenie: Vyjadrujem lásku a radosť, som uzmierený.

Výron
Odpor, odmietanie postupovať v živote určitým smerom.
Pozitívne tvrdenie: Verím, že život ma privedie k môjmu najvyššiemu dobru.

Výtok, biely
Presvedčenie, že ženy sú ovládané opačným pohlavím, zlosť na partnera.
Pozitívne tvrdenie: Všetky svoje zážitky si vytváram sama. Som jediná sila vo svojom živote. Teším sa z toho, že som žena, som slobodná.

Zajakávanie
Neistota, nedostatok sebavyjadrenia, chybná predstava – “nie je dovolené plakať”.
Pozitívne tvrdenie: Môžem sa slobodne vyjadrovať, je to bezpečné. So všetkými komunikujem iba s láskou.

Zápal
Strach a zloba z toho, čo sa odohráva vo vašom živote.
Pozitívne tvrdenie: Som ochotný zmeniť všetky svoje návyky a kritiky. Mám sa rád, som so sebou spokojný. Moja myseľ je pokojná a vyvážená.

Zápal bedrovníka
Obavy, presvedčenie, že nemám žiadnu hodnotu.
Pozitívne tvrdenie: Snažím sa zo všetkých síl, som dokonalý, som uzmierený.

Zápal hrubého čreva
Prehnané nároky zo strany rodičov, pocit útlaku a prehry, silná potreba lásky a sympatie.
Pozitívne tvrdenie: Vytváram si svoju vlastnú radosť, som rozhodnutý byť úspešný.

Zápal kĺbov
Pocit, že ma nikto nemá rád, kritika, nenávisť.
Pozitívne tvrdenie: Som láska, som ochotný mať sa rád, byť so sebou spokojný. S láskou hľadím na svoje okolie.

Zápal kostnej drene
Sklamanie a zloba na samú podstatu života, pocit, že ma nikto nepodporuje.
Pozitívne tvrdenie: Verím v chod života a som s ním uzmierený, som v bezpečí.

Zápal obličiek
Precitlivená reakcia na sklamanie a neúspech.
Pozitívne tvrdenie: V mojom živote sa dejú iba správne veci. Zbavujem sa starého a vítam nové, všetko je v poriadku.

Zápal očnej rohovky
Nesmierna zloba, túžba udrieť niekoho alebo veci, ktoré vidíte.
Pozitívne tvrdenie: Dovoľujem, aby láska plynúca z môjho srdca zahojila všetko, čo vidím. V mojom svete je všetko v poriadku.

Zápal pečene
Odpor k zmene, strach, hnev, nenávisť.
Pozitívne tvrdenie: Moja myseľ je čistá a slobodná. Zbavujem sa minulosti a vítam všetko nové, všetko je v poriadku.

Zápal pľúc
Zúfalstvo, únava zo života, citové rany, ktorým nie je dovolené, aby sa zahojili.
Pozitívne tvrdenie: Spontánne prijímam myšlienky, ktoré sú predchnuté dychom a inteligenciou života. Tento okamih je nový.

Zápal pankreasu
Odmietanie, hnev a sklamaie z pocitu, že život stratil všetku sladkosť.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád, iba ja sám si môžem osladiť život a naplniť ho radosťou.

Zápal pošvy
Hnev na partnera, sexuálna vina, trestanie samej seba.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rada, druhí odzrkadľujú moje kladné pocity. Teším sa zo svojej sexuality.

Zápal slepého čreva
Strach zo života, zablokovanie toku dobra.
Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí a uvoľňujem sa. Nechávam život radostne plynúť.

Zápal spojiviek
Hnev a sklamanie z toho, na čo všetko sa v živote pozerám.
Pozitívne tvrdenie: Hľadím očami lásky. Existuje harmonické riešenie, ktoré prijímam.

Zápal žíl
Zloba a sklamanie, málo radosti v živote, obviňovanie ostatných za svoje vlastné obmedzenia.
Pozitívne tvrdenie: Dovoľujem, aby mnou voľne prúdila radosť. Som uzmierený so životom.

Zápästie
Predstavuje pohyb a uvoľnenosť.
Pozitívne tvrdenie: Všetky svoje životné skúsenosti ľahko zvládam s láskou a múdrosťou.

Zápcha
Odmietanie zbaviť sa starých myšlienok, uviaznutie v minulosti, niekedy aj lakomstvo.
Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa starého a to, čo prichádza, je nové, svieže a plné života. Nechávam život prúdiť celou svojou bytosťou.

Závrat
Prelietavé, neusporiadané myslenie, odmietanie pozrieť sa niečo alebo niekoho.
Pozitívne tvrdenie: Som hlboko sústredený, vyvážený a uzmierený. Je bezpečné žiť a radovať sa.

Zdurenie
Slepá ulička, bezradnosť v myslení, obmedzujúce, bolestné myšlienky.
Pozitívne tvrdenie: Moje myšlienky plynú ľahko a spontánne.

Zimnica
Psychické chvenie, túžba stiahnuť sa do seba, tvrdenie typu “nechajte ma na pokoji”.
Pozitívne tvrdenie: Som vždy v bezpečí. Som obklopený láskou, ktorá ma chráni, všetko je v poriadku.

Zuby
Predstavujú rozhodnutie. Problémy so zubami znamenajú dlhotrvajúcu nerozhodnosť, neschopnosť analyzovať myšlienky a robiť príslušné rozhodnutia.
Pozitívne tvrdenie: Rozhodujem sa na základe princípov pravdy. Cítim sa bezpečne, lebo viem, že v mojom živote sa dejú iba správne veci.

Zuby múdrosti  (ťažké prerezávanie)
Nedostatočný psychický priestor pre vytvorenie pevného základu.
Pozitívne tvrdenie: Otváram svoje vedomie rozkvetu života, mám dosť priestoru na to, aby som mohol rásť a meniť sa.

Žalúdok
Obsahuje výživu nielen fyzickú, ale aj psychickú, zažíva myšlienky.
Pozitívne tvrdenie: Ľahko a prirodzene zažívam život.
Problémy odzrkadľujú hrôzu a neschopnosť asimilovať nové veci a myšlienky.
Pozitívne tvrdenie: Život mi robí dobre, v každom okamihu prijímam všetko, čo je nové. Všetko je v poriadku.

Ženské choroby
Popieranie seba samej, zavrhovanie ženskosti a ženského princípu.
Pozitívne tvrdenie: Teším sa zo svojej ženskosti a ženského princípu. Som rada, že som žena, mám rada svoje telo.

Žihľavka
Zveličovanie problémov, robíme z “komára slona”, utajovaný strach.
Pozitívne tvrdenie: Vnášam pokoj do každého okamihu svojho života.

Žily
Roznášajú radosť zo života.
Pozitívne tvrdenie: Napĺňa ma radosť, prúdi mnou pri každom údere srdca.

Žlčové kamene
Zatrpknutosť, skostnatené myšlienky, odsudzovanie druhých, pýcha.
Pozitívne tvrdenie: S radosťou sa zbavujem minulosti. Život je príjemný, je mi sladko.

Žltačka
Predsudky voči sebe i druhým, nevyrovnanosť.
Pozitívne tvrdenie: Som tolerantný. Súcítiaci a láskyplný ku všetkým ľuďom i k sebe samému.

 

Akcie podobného zamerania