Duchovné príčiny chorôb 2. časť

  • 2015-11-03 21:58:32
  • K. Kristová

Pokračovanie duchovných príčin chorôb:

Kandidóza
Pocit roztrieštenosti, veľké sklamanie a priveľké nároky a nedôvera vo vzťahu k iným.
Pozitívne tvrdenie: Zasluhujem si v živote iba to najlepšie, mám sa rád aj ostatných. Vážim si seba aj ostatných.

Kinetóza
Strach, že nemám všetko pod kontrolou.
Pozitívne tvrdenie: Svoje myšlienky ovládam v každej situácii, mám sa rád. Som so sebou spokojný.

Klimaktérium
Strach, že ma už nikto nebude chcieť, obrovský strach zo starnutia, zavrhnutie seba a pocit, že nemám žiadnu hodnotu.
Pozitívne tvrdenie: Pri všetkých zmenách cyklov som pokojná a vyvážená, s láskou žehnám svoje telo.

Kĺby
Predstavujú zmeny životného smeru a ľahkosť, s akou prebiehajú.
Pozitívne tvrdenie: Ľahko a prirodzene sa mením, nad mojím životom bdie Boh a preto sa vždy uberám tým najlepším smerom.

Koleno
Predstavuje hrdosť, tvrdohlavé ego. Potrebujeme odpustiť, pochopiť, súcitiť a ľahšie sa prispôsobovať.
Pozitívne tvrdenie: Som pružný a prispôsobivý, všetko je v poriadku.

Kóma
Útek pred niekým alebo niečím.
Pozitívne tvrdenie: Obklopujem Ťa bezpečím a láskou, vytvárame priestor, aby si sa vyliečil, si láska.

Konečník
Miesto, kde sa telo zbavuje toxínov.
Pozitívne tvrdenie: Ľahko a prirodzene sa zbavujem všetkého, čo už nepotrebujem.

Kosti
Predstavujú štruktúru vesmíru.
Pozitívne tvrdenie: Som dobre členený a vyvážený.

Kosti  ( zlomeniny) 
Vzbura proti autorite – rodičom, partnerovi, nadriadenému.
Pozitívne tvrdenie: Som vo svojom svete jedinou autoritou, pretože iba ja ovládam svoju myseľ.

Kosti  ( deformácie) 
Psychický tlak a svaly sa nemôžu pretiahnuť, strata duševnej pohyblivosti.
Pozitívne tvrdenie: Zhlboka vdychujem život, uvoľňujem sa a verím v chod života.

Koža
Zmyslový orgán, ktorý ochraňuje našu individualitu.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť sám sebou.

Kožné problémy
Úzkosť, strach. Lipnutie na bezcenných predmetoch z minulosti, pocit ohrozenia.
Pozitívne tvrdenie: Láskyplne sa chránim za pomoci harmonických a pokojných myšlienok. Minulosť je odpustená a zabudnutá, som slobodný.

Krivica
Citová podvýživa, nedostatok lásky a bezpečia.
Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí, živí ma láska samotného vesmíru.

Krk  ( problémy)
Neschopnosť. Skrytá zloba. Potláčanie tvorivosti a odmietanie zmien.
Pozitívne tvrdenie: Vyjadrujem sa s radosťou, slobodne a tvorivo, ľahko a prirodzene sa hlásim o svoje práva, som ochotný zmeniť sa.

Krv 
Predstavuje radosť voľne prúdiacu v tele.
Pozitívne tvrdenie: Dávam a prijímam radosť zo života.

Krvné zrazeniny
Zablokovaný priechod radosti.
Pozitívne tvrdenie: Prebúdzam v sebe nový život, plyniem.

Krvácanie
Unikanie radosti z tela. Zloba.
Pozitívne tvrdenie: Vyvážene dávam a prijímam radosť zo života.

Krvný tlak ( vysoký)
Dlhodobo nevyriešený citový problém.
Pozitívne tvrdenie: S radosťou sa zbavujem minulosti, som uzmierený.

Krvný tlak ( nízky)
Málo lásky v detstve, prehra, pocit, že nič nemá význam, pretože sa to aj tak nepodarí.
Pozitívne tvrdenie: Som ochotný žiť vo večne harmonickej prítomnosti. Môj život je radosť.

Kŕče
Napätie, strach, lipnutie na niekom alebo na niečom, v brušnej dutine naznačujú strach a snahu zastaviť tok života.
Pozitívne tvrdenie: Som uvoľnený a dovoľujem, aby sa moja myseľ uzmierila.

Kŕčové žily
Zotrvávanie v nepríjemnej situácii alebo postavení, skľúčenosť, pocit prepracovanosti a preťaženosti.
Pozitívne tvrdenie: Spočívam v pravde, radujem sa z pohybu, pohybujem sa prirodzene a spontánne. Mám rád život a teším sa z každej chvíle.

Leukémia 
Násilné ubíjanie inšpirácie, pocit, že nič nemá význam.
Pozitívne tvrdenie: Prenášam sa cez minulé obmedzenia do slobodnej prítomnosti. Je bezpečné byť sám sebou.

Lono
Predstavuje zraniteľnosť a citlivosť, lonová kosť predstavuje ochranu genitálií.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť zraniteľný a citlivý. Moja sexualita je v bezpečí.

Lupienka
Strach, že mi niekto ublíži, umŕtvovanie zmyslov a ega, odmietanie prijať zodpovednosť za vlastné city.
Pozitívne tvrdenie: Žijem preto, aby som sa radoval zo života, zaslúžim si v živote to najlepšie. Prijímam svoje dobro a mám sa rád. Som so sebou spokojný.

Lupus (tuberkulóza kože)
Celková kapitulácia a pocit, že radšej zomrieť, než sa prihlásiť o svoje práva, zloba a trest.
Pozitívne tvrdenie: Spontánne a prirodzene žiadam o svoje práva, poznám svoju silu a mám sa rád. Som so sebou spokojný. Som slobodný. Som v bezpečí.

Lymfatické problémy
Varovanie, že myseľ sa potrebuje sústrediť na najzákladnejšie životné skutočnosti, na lásku a radosť.
Pozitívne tvrdenie: Som úplne sústredený na lásku a radosť zo života. Prispôsobujem sa životu, som pokojný.

Maternica
Predstavuje sídlo tvorivosti.
Pozitívne tvrdenie: Som vo svojom tele doma.

Mdloby
Strach, neschopnosť vyrovnať sa s danou situáciou, ”okno”.
Pozitívne tvrdenie: Mám silu, schopnosti aj znalosti na to, aby som v živote všetko zvládol.

Menštruačné ťažkosti
Odmietanie vlastnej ženskosti, previnilosť, presvedčenie, že genitálie sú hriešne alebo nečisté.
Pozitívne tvrdenie: Úplne prijímam svoju ženskosť a svoje telesné pochody považujem za normálne a prirodzené. Mám sa rada, som so sebou spokojná.

Migréna
Znechutenosť z nátlaku a manipulácie zo strany druhých, sexuálne obavy. Pozitívne tvrdenie: Prispôsobujem sa behu života. Nechávam život, aby mi príjemne a ľahko zabezpečil všetko, čo potrebujem. Život je tu pre mňa.

Močový mechúr
Úzkosť, lipnutie na starých myšlienkach a názoroch, strach zbaviť sa minulosti, hnev väčšinou na partnera.
Pozitívne tvrdenie: Ľahko a spontánne sa zbavujem starého a vítam nové, som v bezpečí.

Mononukleóza
Návyk znevažovať a bagatelizovať život, presviedčať ostatných, že nemajú pravdu, veľa sebakritiky.
Pozitívne tvrdenie: Som v jednote so životom, vidím sa v druhých a to, čo vidím, mám rád. Teším sa z toho, že žijem.

Mozog
Predstavuje “počítač”, riadiace centrum.
Pozitívne tvrdenie: S láskou riadim svoju myseľ.

Mozgová mŕtvica
Kapitulácia, odpor a pocit, že radšej umrieť, ako sa zmeniť, zavrhovanie života.
Pozitívne tvrdenie: Život je zmena a ja ľahko prispôsobujem všetkému novému, prijímam život – minulý, prítomný aj budúci.

Mozgový nádor
Nesprávne, naprogramované úsudky, tvrdohlavosť, odmietanie zmeniť staré psychické návyky.
Pozitívne tvrdenie: Ľahko mením svoje svoje myslenie, celý život je zmena a moja myseľ sa neustále premieňa.

Nádcha
Priveľa udalostí naraz, psychický chaos, drobné krivdy a presvedčenie typu: “Každý rok chytím v zime tri razy nádchu!”
Pozitívne tvrdenie: Dovoľujem svojej mysli, aby sa uvoľnila. Vo mne aj v mojom okolí vládne čistota a harmónia.

Nádcha (chronická)
Vnútorný plač, detské slzy, obeť.
Pozitívne tvrdenie: Uznávam, že vo svojom svete som jediná tvorivá sila. Som ochotný radovať sa zo života.

Nádcha  (senná)
Nahromadené emócie, strach z presného časového harmonogramu, presvedčenie, že ma niekto alebo niečo prenasleduje, vina.
Pozitívne tvrdenie: Som v jednote s celým svetom, som vždy v bezpečí.

Nadobličky
Úzkosť, prehra, zanedbaná starostlivosť o seba.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád, som so sebou spokojný a je bezpečné starať sa o seba.

Nádory
Neochota zabudnúť na staré krivdy, nechuť odpustiť, rastúci odpor.
Pozitívne tvrdenie: Ľahko odpúšťam, mám sa rád a odmeňujem sa pochvalnými myšlienkami.

Narkománia
Útek od seba samého, strach, neznalosť, ako mať rád sám seba.
Pozitívne tvrdenie: Objavujem, aký som dokonalý. Som ochotný mať rád sám seba. Som ochotný mať radosť zo seba.

Nehody
Neschopnosť ujímať sa svojich práv, vzbura proti autorite, viera v násilie.
Pozitívne tvrdenie: Zbavujem sa návyku, ktorý túto situáciu spôsobil a som uzmierený, zaslúžim si dobro.

Nechty
Predstavujú ochranu – ich obhrýzanie znamená sklamanie, zožierajúce myšlienky, nenávisť k jednému z rodičov.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné vyrásť, radostne a ľahko zvládam svoj život.

Nechutenstvo (chorobná pažravosť)
Odopieranie si života, extrémny strach, sebanenávisť a odmietavosť.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné byť sám sebou. Som dokonalý taký, aký som. Som ochotný žiť. Prijímam sa taký, aký som.

Neplodnosť
Strach a odpor voči životu, pocit, že nepotrebujeme zažiť rodičovstvo.
Pozitívne tvrdenie: Verím v chod života, som vždy na pravom mieste a robím pravú vec v pravý čas, mám sa rád a som so sebou spokojný.

Nervové zrútenie
Sebectvo, zablokovaná komunikácia.
Pozitívne tvrdenie: Otváram si srdce a ku každému sa obraciam iba s láskou, som v bezpečí, som v poriadku.

Nervozita
Úzkosť, svár, zhon, nedôvera v chod života.
Pozitívne tvrdenie: Som na nekonečnej ceste večnosti a na všetko je dosť času, komunikujem so svojím srdcom, všetko je v poriadku.

Nespavosť 
Nedôvera v chod života, vina a strach.
Pozitívne tvrdenie: S láskou opúšťam deň a oddávam sa pokojnému spánku, lebo viem, že zajtrajšok sa postará sám o seba.

Neuralgia
Trest za vinu, úzkosť z komunikácie.
Pozitívne tvrdenie: Odpúšťam si, mám sa rád a som so sebou spokojný, ku všetkým a ku všetkému sa obraciam s láskou.

Nevoľnosť
Odmietanie určitej myšlienky alebo zážitku.
Pozitívne tvrdenie: Som v bezpečí, verím, že chod života mi prináša iba dobro.

Nohy
Nesú nás životom.
Pozitívne tvrdenie: Život je tu pre mňa.

Nohy (stehná)
Lipnutie na traumách z detstva.
Pozitívne tvrdenie: S pochopením prijímam to, ako konali a správali sa moji rodičia, lebo robili najlepšie, ako vedeli a mohli, oslobodzujem ich.

Nohy ( lýtka)
Odpor k pohybu.
Pozitívne tvrdenie: S radosťou a sebadôverou kráčam dopredu, lebo viem, že v mojej budúcnosti je všetko v poriadku.

Nos
Predstavuje sebapoznanie a intuíciu.
Pozitívne tvrdenie: Som si vedomý svojich intuitívnych schopností.

Nosné mandle
Rodinné nezhody, dieťa sa cíti nevítané.
Pozitívne tvrdenie: Toto dieťa obklopuje láska, toto dieťa chceme a prijímame.

Obezita
Strach, potreba ochrany, útek pred citmi, neistota, zavrhovanie seba samého. Hľadanie sebarealizácie a naplnenia.
Pozitívne tvrdenie: Som uzmierený s vlastnými pocitmi, som v bezpečí, vytváram si bezpečné prostredie, mám sa rád a som so sebou spokojný.

Obličky (zápal, Brightova choroba)
Kritika, sklamanie, neúspech, hanba, reakcie na úrovni malého dieťaťa.
Pozitívne tvrdenie: V mojom živote prebieha vždy všetko správne, z každej mojej skúsenosti pochádza iba dobro, je bezpečné vyrásť!

Obrna
Ochromujúca žiarlivosť, túžba zastaviť niekoho.
Pozitívne tvrdenie: Všetkého je dosť pre všetkých a láskyplnými myšlienkami si vytváram radosť a slobodu.

Oči
Predstavujú schopnosť zreteľne vidieť.
Pozitívne tvrdenie: Pozerám sa s radostnými a láskavými očami.

Oči (astigmatizmus)
Strach skutočne vidieť seba samého.
Pozitívne tvrdenie: Som ochotný vidieť sa v celej svojej kráse a vznešenosti.

Oči (krátkozrakosť)
Strach z budúcnosti.
Pozitívne tvrdenie: Nechávam sa viesť Bohom a som vždy v bezpečí.

Oči  ( ďalekozrakosť)
Strach z prítomnosti.
Pozitívne tvrdenie: Vidím, že práve v tomto okamihu a práve tu som v bezpečí.

Oči  ( detské problémy s očami)
Odmietanie vidieť to, čo sa odohráva v rodine.
Pozitívne tvrdenie: Toto dieťa teraz obklopuje harmónia, radosť, krása a bezpečie.

Oči  (glaukóm – zelený zákal)
Tvrdohlavé neodpúšťanie, tlak spôsobený niekdajšími urážkami a krivdami.
Pozitívne tvrdenie: Pozerám na svet nežne a láskavo.

Oči  ( šedý zákal)
Temná budúcnosť, neschopnosť hľadieť do budúcnosti s radosťou.
Pozitívne tvrdenie: Život je večný a plný radosti.

Oči ( rozbiehavá škuľavosť)
Strach pozrieť na bezprostrednú prítomnosť.
Pozitívne tvrdenie: Mám sa rád a som spokojný s tým, aký som.

Oči  (zbiehavá škuľavosť)
Odmietanie vidieť okolitý svet, nedorozumenie.
Pozitívne tvrdenie: Je bezpečné vidieť svet.

Opar
Všeobecné presvedčenie o sexuálnej vine a potrebe trestu, verejná hanba, viera v trestajúceho Boha, zavrhovanie genitálií.
Pozitívne tvrdenie: Moje chápanie Boha mi je oporou. Som normálny a prirodzený. Teším sa zo svojej sexuality a zo svojho tela, som dokonalý.

Opuchy
Čoho alebo koho sa nechceme zbaviť?
Pozitívne tvrdenie: Rád sa zbavujem všetkého minulého, je to bezpečné. Som slobodný.

Akcie podobného zamerania