Byť matkou je poslanie

  • 2015-09-18 21:15:27
  • K. Kristová

Nie je náhoda, že sa nám narodilo dieťa také, aké máme. A tiež nie je náhoda, že sa narodilo práve nám. Dieťa je pre nás nielen žiakom, ktorého máme učiť, ale aj učiteľom, ktorý učí nás.

Je veľmi dôležité vedieť, že dieťa nevlastníme. Je nám dané na výchovu. My  si vyberáme partnera, ale dieťa nie. Dieťa si vyberá nás.

Môcť vychovávať detí je veľký dar, ktorý nie je daný každému. Ak žena dostala toto poslanie, nemala by ho povýšiť nad čokoľvek iné. 

Ak sú deti malé, hlavné poslanie ženy je :    BYŤ MATKOU.

Dnešná doba je veľmi rýchla a tak je bežné, že žena ide do práce skôr a o dieťa sa stará niekto iný.

Rada sa rozprávam s tehotnými podnikateľkami, ktoré čakajú svoje prvé dieťa. Väčšina z nich si predstavuje život po pôrode tak, že budú pokračovať popri dieťati vo svojej práci.  Dieťa bude spinkať a oni si môžu pracovať. Po pôrode však realita zostáva iná, dieťa potrebuje matku 24 hodín denne a žena je zúfalá, že nestíha, čo si naplánovala. Napriek tomu sa snaží dieťaťu zabezpečiť opateru u starých rodičov, príp. u opatrovateľky.

Dieťa zrazu ochorie a choroby sa častejšie opakujú.... kde nastala chyba? Žena má v tejto etape života hlavné poslanie – byť matkou a nie podnikateľkou.

Môžete namietať, že nemáte peniaze, musíte z niečoho žiť, že vám firma skrachuje....  Áno, máte pravdu. Ale zamyslite sa, čomu dávate väčšiu prioritu, väčšiu emóciu? Ak to nie je v súlade s vaším poslaním, Boh (vesmír, príroda...) urobí všetko pre to, aby vás zastavil  a dostal vás na správnu cestu vášho životného poslania.

Toto sa netýka iba podnikateliek, ale všetkých žien, ktoré sa snažia svoje poslanie byť matkou zmeniť za čokoľvek iné.

Dostali ste ten najkrajší dar – môcť vychovávať, preto prijmite ho a buďte vďačné.
Akcie podobného zamerania